Miễn phí vận chuyển tới Hà Nội & Hồ Chí Minh! Ưu đãi ngày lễ Túi quà Giáng Sinh và Năm Mới đã chờ đón bạn!

Chính sách đổi trả

Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với giao dịch mua hàng của mình, bạn có thể trả lại trong vòng 15 NGÀY TỪ NGÀY NHẬN SẢN PHẨM và nhận lại toàn bộ số tiền mua trừ đi chi phí vận chuyển / giao hàng và lắp đặt nếu có.

Nếu việc phát sinh trả lại vượt quá khoảng thời gian 15 ngày và trong vòng 30 NGÀY TỪ NGÀY TIẾP NHẬN SẢN PHẨM, chính sách hoàn trả sau có hiệu lực: Hoàn trả đầy đủ số tiền mua trừ đi 20% phí hoàn kho và chi phí vận chuyển / giao hàng / lắp đặt nếu có.

  • Tất cả các đơn đặt hàng đặc biệt phải chịu phí hoàn kho 20%.
  • Sẽ không hoàn lại tiền cho các sản phẩm đã được vận chuyển Ít hơn Tải (LTL).
  • Tất cả (các) sản phẩm đã được vận chuyển / giao / cài đặt phải được trả lại thực tế đến địa điểm văn phòng của U2FIT trước khi bất kỳ khoản hoàn tiền nào được cung cấp.
  • U2FIT có quyền từ chối bất kỳ mặt hàng nào bị trả lại dựa trên việc kiểm tra thiệt hại của sản phẩm.